۰۹۳۳۸۰۰۸۰۲۵ - ۰۹۱۲۳۴۹۲۸۱۰

سوله سازی UBM

 سازی سولهUBM : سوله سازی UBM که به سوله آمریکایی نیز مشهور می باشد بوسیله کمپانی آمریکایی MIC ابداع و ثبت شده است ، دستگاه های UBM نیز در سال 1981 با اسم AMB به وسیله همین کمپانی ساخته شد و در سال 1994 با افزودن نرم افزاری MICROPROCESSOR CONTROL نسل توسعه یافته ای از این دستگاه روانه بازار شد.سوله  UBM یکی‌ از اشکال کارگاهی ‌است که به صورت قوسی ساخت می شود و سیستمی جهت تاسیس سوله‌های بدون اسکلت با هزینه ارزان و پباده سازی راحت و آسان است.
کلمات کلیدی

محصولات مرتبط

سوله سازی دو طبقه

جزئیات بیشتر

سوله سازی UBM

جزئیات بیشتر

سوله سازی تیرورقی

جزئیات بیشتر

سوله سازی سبک

جزئیات بیشتر