۰۹۳۳۸۰۰۸۰۲۵ - ۰۹۱۲۳۴۹۲۸۱۰

سوله سازی سبک

سوله سازی سبک : سوله سازی سبک به آن بخش از سوله ‌های لوله‌ای گفته می شود که در مقایسه با سوله های همانند دیگر وزن کمتری دارا باشند به همین جهت برای این بنا‌ها از عبارت سوله سبک استفاده می گردد. سقف این گونه سوله هایفلزی طبق محاسبات خاص به طور شیب دار پباده سازی می گردد.
سوله  های فوق مدل لوله ای که به طور پیش ساخته می باشند و در محل نصب می گردند، سرعت اجرای عمل را بسیار را سریع کرده اند. همینطور این مزیت باعث گردیده‌است تا شرکت ساز بتواند اسکلت ساختمان را در سوله خویش مهیا نماید و بهترین و مقاومت ترین سوله سازی و مناسب ترین و ارزان ترین قیمت سوله سازی را با انتخاب سوله سازی فرجی تجربه نمایید.

محصولات مرتبط

سوله سازی دو طبقه

جزئیات بیشتر

سوله سازی UBM

جزئیات بیشتر

سوله سازی تیرورقی

جزئیات بیشتر

سوله سازی سبک

جزئیات بیشتر