۰۹۳۳۸۰۰۸۰۲۵ - ۰۹۱۲۳۴۹۲۸۱۰

سوله سازی دو طبقه

سوله دو طبقه : سوله دو طبقه مثلا کلماتی میباشد که شاید شنیدن آن قابل توجه باشد. ولی بایستی بیان کرد با اعتنا به کاربری هایی که در ایجاد کردن سوله ها وجود دارد ، بخشی از فضای داخلی سوله ، بصورت دو یا سه طبقه ساخته می گردد. این طبقات با هدف ساخت و ساز فضای اداری ، فضای رفاهی پرسنل ، مراقبت امکانات و الزامات و یا  دایر کردن واحد های گوناگون تولیدی و صنعتی در طبقه دوم ساخته می گردند. بهترین و مقاوم ترین سوله سازی دو طبقه را با انتخاب سوله سازی فرجی برای خود محقق نمایید..

محصولات مرتبط

سوله سازی دو طبقه

جزئیات بیشتر

سوله سازی UBM

جزئیات بیشتر

سوله سازی تیرورقی

جزئیات بیشتر

سوله سازی سبک

جزئیات بیشتر